آثار ارزشمند معماری معاصر، ثبت ملی می‌شوند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی ابراز امیدواری کرد: همایش ملی «میراث معماری معاصر ایران» بستری مناسب برای شناخت و ثبت آثار معماری امروز در فهرست‌های ثبت آثار فراهم کند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5919749/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

وی تصریح کرد: معماری در طول تاریخ همواره تجلی‌گاه ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، اعتقادی و اقتصادی جوامع بوده و معماری معاصر، کماکان شاهدی بر این ویژگی‌ها در دوران معاصر است. در حقیقت این روح زمانه ماست که در آئینه معماری معاصر تجلی و تبلور یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در افتتاحیه همایش ملی «میراث معماری معاصر ایران» که امروز دوشنبه اول آبان‌ماه به همت گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر با مشارکت معاونت میراث فرهنگی در مجموعه فرهنگی‌هنری آسمان برگزار شد، گفت: در کشور بیش از ۳۴ هزار اثر به ثبت ملی رسیده که تعدادی از این آثار در قالب «میراث معماری معاصر» ثبت شده است.

دارابی اظهار داشت: حفظ و به رسمیت شناختن این معماری، به عنوان میراث فرهنگی برای آیندگان، چالشی پیچیده است. کوشش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده اما دستیابی به توافق جمعی در خصوص مفاهیم، ویژگی‌ها، شاخص‌ها و به تبع، مصادیق آن دشوار می‌کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور یادآور شد: درک معماری معاصر، ناگزیر از فهم تغییر فلسفه‌های طراحی و فناوری‌های ساخت آن است. از این رو، ارزیابی این آثار برای ورود به فهرست آثار ملی نیازمند درک سیر و روندهای معماری و نوآوری‌های مربوط به آن در دوران معاصر است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در توصیف نسل حاضر گفت: از یک سو در کشور و از سال‌های آغازین سده اخیر، تلاش‌های گسترده‌ای را در همراهی با جامعه جهانی آغاز کرده تا آثار ارزشمند معماری گذشته خود را شناخته، ثبت و معرفی و با خوانش و روایت آن زمینه‌ای برای تداوم و غنای معماری معاصر فراهم کند. و از سوی دیگر تلاش کرده آثار معماری از خود به جای گذارد که درباره هویتمندی و ویژگی‌های آن باید گفت‌وگوها کرد.

دارابی گفت: انتظار می‌رود گنجاندن آثار معماری معاصر در فهرست آثار ملی کشور، صرفاً اقدامی در زمینه شناسایی این آثار نباشد بلکه تلاشی برای خوانش و ثبت روایت معماری ایرانی در دوران معاصر باشد.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی در قبال معماری و شهرسازی معاصر دو تکلیف ملی دارد، اول اینکه با شناخت و ثبت آثار معماری ارزشمند تاریخی، زمینه شناسایی و درک ارزش‌ها، شاخص‌ها و معیارهای این معماری اصیل و هویت‌مند را برای نسل حاضر فراهم و موجب تداوم ارزش‌ها و غنابخشی به معماری امروز شود.

دارابی درباره وظیفه دوم وزارتخانه متبوعش اظهار داشت: با شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند معماری امروز در قالب میراث معماری معاصر، فرصتی را برای شناخت و بهره‌مندی آیندگان فراهم کند. تلاش مطلوب در این راه نیازمند پشتوانه‌های علمی، دانشی و معرفتی نسبت به گذشته و حال است تا میراث نسل حاضر برای آیندگان باقی بماند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور بر ضرورت انجام اقدامات جامع برای ثبت برخی آثار معماری معاصر در فهرست آثار ملی، تأکید و اضافه کرد: در محور فرآیندهای مربوط به ثبت آثار در فهرست‌های ملی، چارچوب‌ها و پشتوانه‌های حقوقی و قانونی قرار دارند و تضمین می‌کنند که فرآیند نه تنها نظام‌مند، بلکه با استانداردهای بین‌المللی سازگار باشد.

تجلی روح زمانه در آئینه معماری معاصر

وی تأکید کرد: شناخت اهمیت فرهنگی آثار معماری، اغلب موضوعی ظریف و پیچیده بوده که نیازمند اجماع بین متخصصان از یک‌سو و با جامعه از سوی دیگر است. در واقع، اقدام به ثبت معماری معاصر در فهرست آثار ملی مستلزم درک بستر زمانی و ماهیت در حال تحول این آثار است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان