آخرین اخبار از ساخت مسکن، هتل، شهربازی و پارک آبی توسط چینی ها

منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021121501636927488/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%8C-%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان