آشنایی با قلعه خورموج در استان بوشهر

منبع خبر: الی گشت
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66665117/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان