آغاز پروژه مرمت کاشی کاری گنبد مسجد گوهرشاد/ سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی کلید زد

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020604616806201344/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%2F-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان