آوای گل های رنگارنگ در این خانه طنین انداز است | شکوه معماری

شکوه معماری خانه مشیرالدوله یا همان خانه پیرنیا، به سادگی آن را در فهرست عمارت های چشم نواز تهران قرار می دهد.

این عمارت، متعلق به «حسن پیرنیا» یا همان مشیرالدوله از نخست وزیران دوران احمدشاه بود که هنوز هم چون نگینی زیبا در خیابان لاله زار می درخشد.

– شکوه معماری خانه مشیرالدوله یا همان خانه پیرنیا، به سادگی آن را در فهرست عمارت های چشم نواز تهران قرار می دهد.

قصه های خواندنی تهران را اینجا ببینید ورود به خانه مشیرالدوله برای علاقمندان به خانه های تاریخی، تازه اول ماجراجویی است.

همشهری آنلاین – حسن حسن زاده: عمارت مشیرالدوله، معماری باشکوهی دارد.

پله های چوبی مرکزی، خانه را به دو نیم تقسیم می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66136765/%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

این عمارت، متعلق به حسن پیرنیا یا همان مشیرالدوله از نخست وزیران دوران احمدشاه بود که هنوز هم چون نگینی زیبا در خیابان لاله زار می درخشد.

در نمای اصلی عمارت، برای ورود به ساختمان باید از مقابل حوضی پر از آب بگذرید که روح را به کالبد این عمارت آجرنما می دمد.

تلفیق معماری ایرانی و فرنگی که جلوه ای خاص به این بنای دو طبقه بخشیده، مسحور کننده است.

مقابل حوض، یک در چوبی و فاخر در ورودی بنا تعبیه شده که شما را به داخل عمارت پاگشا می کند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان