آوای گل های رنگارنگ در این خانه طنین انداز است | شکوه معماری

تلفیق معماری ایرانی و فرنگی که جلوه ای خاص به این بنای دو طبقه بخشیده، مسحور کننده است.

قصه های خواندنی تهران را اینجا ببینید ورود به خانه مشیرالدوله برای علاقمندان به خانه های تاریخی، تازه اول ماجراجویی است.

این عمارت، متعلق به «حسن پیرنیا» یا همان مشیرالدوله از نخست وزیران دوران احمدشاه بود که هنوز هم چون نگینی زیبا در خیابان لاله زار می درخشد.

همشهری آنلاین – حسن حسن زاده: عمارت مشیرالدوله، معماری باشکوهی دارد.

مقابل حوض، یک در چوبی و فاخر در ورودی بنا تعبیه شده که شما را به داخل عمارت پاگشا می کند.

در نمای اصلی عمارت، برای ورود به ساختمان باید از مقابل حوضی پر از آب بگذرید که روح را به کالبد این عمارت آجرنما می دمد.

شکوه معماری خانه مشیرالدوله یا همان خانه پیرنیا، به سادگی آن را در فهرست عمارت های چشم نواز تهران قرار می دهد.

پله های چوبی مرکزی، خانه را به دو نیم تقسیم می کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66136765/%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

این عمارت، متعلق به حسن پیرنیا یا همان مشیرالدوله از نخست وزیران دوران احمدشاه بود که هنوز هم چون نگینی زیبا در خیابان لاله زار می درخشد.

– شکوه معماری خانه مشیرالدوله یا همان خانه پیرنیا، به سادگی آن را در فهرست عمارت های چشم نواز تهران قرار می دهد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان