آیا مدارس تا پایان سال مجازی می شوند؟

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011221668848029696/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان