آیا مدارس تا پایان سال مجازی می شوند؟تاکنون جلسات بسیاری در سطوح مختلف برگزار شده است، دستگاه های مختلف روی موضوع مسمومیت بحث داشتند اما واقعیت این است که نظرات بسیار متفاوت هستند. – وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه آیا اکنون بحث تداوم آموزش ها به صورت مجازی(غیرحضوری) به دلیل اتفاقات اخیر مطرح نیست؟ گفت: هنوز خیر،
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011221668848029696/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان