اثر معماری مدارس بر افزایش نشاط دانش آموزان | فضای دلنشین

خان محمدی افزود: ما به کلاس هایی با فضاهای منعطف اعتقاد داریم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011252674909632512/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، دهمین همایش و نمایشگاه ملی و سومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی صبح امروز در سالن جابر بن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در بخش طراحی حرفه ای در فضای شهری 93 اثر طراحی در فضای روستایی 13 اثر، مستندنگاری نقادانه هشت اثر و مقالات علمی معماری 35 اثر بوده و در مجموع 264 نفر ثبت نام کردند و برندگان از این نفرات برگزیده شدند.

توسعه فضای محیطی ایجاد مدرسه سبز و توجه به حیاط مدرسه و فضای باز مدرسه جایگذاری مناسب سازه ها با استفاده از المان های ایرانی و کشتی رامین از جمله موارد مد نظر در این دولت همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی.

فضای دلنشین یک مدرسه به افزایش درک دانش آموزان از محیط اطراف و به ایجاد فضایی شاد و صمیمی منجر می شود.

فضای دلنشین یک مدرسه به افزایش درک دانش آموزان از محیط اطراف و به ایجاد فضایی شاد و صمیمی منجر می شود.

حمیدرضا خان محمدی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سراسر کشور در این همایش با بیان اینکه در یک فضای جذاب یادگیری افزایش پیدا می کند؛ گفت: درک بیشتر دانش آموزان با افزایش صمیمیت رخ می دهد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان