اثر معماری مدارس بر افزایش نشاط دانش آموزان | فضای دلنشین

فضای دلنشین یک مدرسه به افزایش درک دانش آموزان از محیط اطراف و به ایجاد فضایی شاد و صمیمی منجر می شود.

در بخش طراحی حرفه ای در فضای شهری 93 اثر طراحی در فضای روستایی 13 اثر، مستندنگاری نقادانه هشت اثر و مقالات علمی معماری 35 اثر بوده و در مجموع 264 نفر ثبت نام کردند و برندگان از این نفرات برگزیده شدند.

توسعه فضای محیطی ایجاد مدرسه سبز و توجه به حیاط مدرسه و فضای باز مدرسه جایگذاری مناسب سازه ها با استفاده از المان های ایرانی و کشتی رامین از جمله موارد مد نظر در این دولت همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، دهمین همایش و نمایشگاه ملی و سومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی صبح امروز در سالن جابر بن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

خان محمدی افزود: ما به کلاس هایی با فضاهای منعطف اعتقاد داریم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011252674909632512/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86 فضای دلنشین یک مدرسه به افزایش درک دانش آموزان از محیط اطراف و به ایجاد فضایی شاد و صمیمی منجر می شود.

حمیدرضا خان محمدی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سراسر کشور در این همایش با بیان اینکه در یک فضای جذاب یادگیری افزایش پیدا می کند؛ گفت: درک بیشتر دانش آموزان با افزایش صمیمیت رخ می دهد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان