اجرای معماری ایرانی ـ اسلامی در پروژه های شهری | معاون فنی

شعبانی درباره سرانجام پل حافظ بیان داشت: سنواتی که پل حافظ احداث شد طرح ترافیک و رفتار ترافیکی وجود نداشت که با ملاحظات ترافیکی می توان پل را برداشت.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در حاشیه افتتاح میدان متروی جهاد گفت: 4 یا 5 ایستگاه مترو دیگر در نظر داریم که پروژه های این چنینی را پیاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه قطعه اول پروژه شهید بروجردی امسال به بهره برداری خواهد رسید، گفت: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: خروجی یادگار امام 2 سال و نیم کار اجرایی دارد که در این دوره مدیریت شهری به شهروندان تقدیم می شود؛ فاز دوم بروجردی مشکلاتی دارد که اگر رفع طول بکشد میانه سال آینده عملی می شود.

شعبانی در پایان بیان داشت: در بخشی از پروژه ها می توان معماری ایرانی اسلامی پیاده کرد به عنوان مثال در بزرگراه ها نمی توان این فضای معماری را ایجاد کرد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208283103725568/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8Cمعاون فنی و عمرانی شهردار تهران در حاشیه افتتاح میدانگاه جهاد از اجرای معماری ایرانی ـ اسلامی پروژه های شهری خبر داد.

وی در مورد میدانگاه جهاد افزود: نمی توانیم اینجا را فضای تجاری در نظر بگیریم، شهروندان صبح و عصر در هنگام رفت و برگشت به اداره به فضای لطیف احتیاج دارند که در پروژه های دیگر رویکرد معماری ایرانی خواهیم داشت.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان