اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی برگزار می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان «افق تحول دانشگاه ۲ » با حضور محمد مهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر همایون معاون علوم‌انسانی و هنر و مدیران و اعضای گروه کشوری معماری و شهرسازی سراسر کشور از ساعت ۱۳ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در واحد شاهرود دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی برگزار می شود


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6096922/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان