احترام به انسان در معماری ایرانیبا اندکی تامل در خانه های ساخته شده بر اساس معماری ایرانی _ اسلامی می توان دریافت که طراح، به اولین نکته ای که توجه کرده موضوع حفظ آرامش در بناست. – به گزارش شهرآرانیوز، احترام به انسان و فضا همان مساله ای است که در معماری خانه های ایرانی گذشته به آن توجه شده است به نحوی …
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030214979121440768/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان