احداث اتاق مادر و کودک در نمازخانه های بین راهی لرستان

منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100895345506304/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان