احداث 6 شهر ساحلی در هرمزگان/ ساخت شهر خلیج فارس با معماری ایرانی ـ اسلامی

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011208574940399616/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86%2F-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان