اراک گرفتار شهرفروشی/هسته مرکزی شهر رکورددار تخلفات ساختمانی

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020241886373173248/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%2F%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان