ارتقای رتبه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: دانش


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020835865989105664/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان