ارگ تاریخی گوگد؛ جاذبه ای فوق العاده در گلپایگان | یکی از

این بنای تاریخی که دومین سازه خشتی آجری بزرگ ایران به حساب می آید و قدمتش به 400 سال پیش باز می گردد، در تاریخ 11 بهمن 1378 با شماره ثبت 2574 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

آشنایی با ارگ تاریخی گوگد ارگ گوگد یکی از بناهای قدیمی گلپایگان در استان اصفهان است که در 9 کیلومتری شمال شرق گلپایگان و در شهر گوگد، از شهرهای شهرستان گلپایگان قرار دارد.

این ارگ در مسیر جاده معروف ابریشم واقع شده است که روزگاری جاده اصلی تجاری محسوب می شد.

– سلام نو ـ سرویس گردشگری: ارگ گوگد یکی از جاهای دیدنی گلپایگان محسوب می شود که امروزه کاربری آن به هتل تغییر کرده است.

ارگ تاریخی گوگد دومین بنای خشتی و گلی ایران به شمار می رود که به دلیل قرارگیری در مسیر جاده ابریشم، کاربری آن کاروان سرا بوده است؛ اما در زمان جنگ به عنوان دژ نظامی استفاده می شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020624499138621440/%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%AF%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86

یکی از دیدنی ترین جاذبه های تاریخی ایران، ارگ های تاریخی هستند به همین جهت با ما همراه باشید و درباره ارگ تاریخی گوگد؛ جاذبه ای فوق العاده در گلپایگان بدانید.

ارگ گوگد در سال های اخیر بازسازی شده است و محلی عالی برای تماشای گوشه ای از تاریخ و معماری ایرانی به حساب می آید و برای این منظور لزومی ندارد که حتما مهمان هتل باشید.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان