ارگ کلاه فرنگی؛ بنای تاریخی و زیبای گردشگری بیرجند

منبع خبر: ایران پرس
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021002630563627008/%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%C2%A0

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان