استانداردها در مسکن ملی رعایت شود | طراحی و ساخت مسکن نهضت


طراحی و ساخت مسکن نهضت ملی مسکن به گونه ای باشد که مسکن به بهترین نحو ممکن و بر اساس استانداردهای لازم تحویل داده شود و مردم با خیال آسوده زیر سقف مسکن ملی بروند.

– ایسنا/ایلام استاندار ایلام گفت: طراحی و ساخت مسکن نهضت ملی مسکن به گونه ای باشد که مسکن به بهترین نحو ممکن و بر اساس استانداردهای لازم تحویل داده شود و مردم با خیال آسوده زیر سقف مسکن ملی بروند.

دکتر حسن بهرام نیا امروز شنبه در هفتمین نشست شورای فنی استان اظهار کرد: تمامی خدمات رفاهی و آموزشی نظیر پارک و مدرسه .

در حاشیه طرح های نهضت ملی مسکن ایجاد شود.

وی به مدیران آبفا و برق استان دستور داد انشعاب آب و شبکه توزیع برق برای این ساختمان های طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.

استاندار ایلام تاکید کرد: نمای واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید دارای معماری ایرانی اسلامی باشد و رعایت استانداردها در این این ساختمان بسیار ضرورت دارد.

بهرام نیا تاکید کرد: دستگاه های اجرایی خدمات رسان مکلفند که در راستای تامین خدمات مورد نظر واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه باید به گونه ای اقدام شود که ساخت مسکن برای مصرف کننده ارزان قیمت و از طرف دیگر مطابق با استانداردهای لازم باشد، تصریح کرد: یکی از اسناد پیوست کارگاهی در را


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66047624/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان