استانداردها در مسکن ملی رعایت شود | طراحی و ساخت مسکن نهضت

دکتر حسن بهرام نیا امروز شنبه در هفتمین نشست شورای فنی استان اظهار کرد: تمامی خدمات رفاهی و آموزشی نظیر پارک و مدرسه .

استاندار ایلام تاکید کرد: نمای واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید دارای معماری ایرانی اسلامی باشد و رعایت استانداردها در این این ساختمان بسیار ضرورت دارد.

– ایسنا/ایلام استاندار ایلام گفت: طراحی و ساخت مسکن نهضت ملی مسکن به گونه ای باشد که مسکن به بهترین نحو ممکن و بر اساس استانداردهای لازم تحویل داده شود و مردم با خیال آسوده زیر سقف مسکن ملی بروند.

وی با اشاره به اینکه باید به گونه ای اقدام شود که ساخت مسکن برای مصرف کننده ارزان قیمت و از طرف دیگر مطابق با استانداردهای لازم باشد، تصریح کرد: یکی از اسناد پیوست کارگاهی در را


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66047624/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AFدر حاشیه طرح های نهضت ملی مسکن ایجاد شود.

طراحی و ساخت مسکن نهضت ملی مسکن به گونه ای باشد که مسکن به بهترین نحو ممکن و بر اساس استانداردهای لازم تحویل داده شود و مردم با خیال آسوده زیر سقف مسکن ملی بروند.

وی به مدیران آبفا و برق استان دستور داد انشعاب آب و شبکه توزیع برق برای این ساختمان های طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.

بهرام نیا تاکید کرد: دستگاه های اجرایی خدمات رسان مکلفند که در راستای تامین خدمات مورد نظر واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اقدامات لازم را انجام دهند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان