استاندار البرز: بافت های فرسوده استان نوسازی می شوند/ نظام مهندسی بر اجرای معماری ایرانی اسلامی تمرکز کند

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011206482131845120/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%3A-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%2F-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان