استاندار فارس:معماری ایرانی اسلامی با استفاده از ظرفیت مهندسی احیا شود

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021221355189157888/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%3A%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان