استفاده از الگوی معماری ایرانی اسلامی در ایستگاه های اتوبوس منطقه 16

شهردار منطقه 16 اظهار داشت: الگوی معماری ایرانی اسلامی با تکیه بر غنای تحسین برانگیز در فرم و معنا در عرصه های گوناگون توانسته است حامل پیام ارزش های والای معنوی برای شهروندان باشد.


کلید واژه ها: معماری ایرانی اسلامی – ایرانی اسلامی – معماری ایرانی – تحسین برانگیز – معماری – اسلامی – ایرانی – شهردار منطقه – منطقه – شهروندان – ایستگاه – اتوبوس – شهردار – معنوی – ارزش – معنا – تکیه – پیام


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64453138/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان