اعتراض چمران از بهم ریختگی معماری ایرانی اسلامی نشأت گرفته از قبل انقلابرییس شورای شهر تهران از بهم ریختگی معماری ایرانی اسلامی که نشأت گرفته از دوران قبل از انقلاب است، گلایه کرد. –
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64759585/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان