اعتراض چمران از بهم ریختگی معماری ایرانی اسلامی نشأت گرفته از قبل انقلاب

منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64759585/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%93-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان