اعضای شورای سیاستگذاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی معرفی شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

حامد مظاهریان (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران)، اصغر محمدمرادی (استاد دانشگاه علم و صنعت و مدیر گروه حفاظت و مرمت)، علیرضا انیسی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی)، علیرضا رازقی (عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانشگاه هنر)، محسن کشاورز (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)، مهناز اشرفی (رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت پژوهشگاه میراث فرهنگی)، مصطفی پورعلی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) و رضا سامه (عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین)، اعضای شورای علمی «پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران» را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت معاون میراث‌فرهنگی کشور، اعضای شورای سیاستگذاری علمی «پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران» معرفی شدند.

این کنگره با محوریت شناخت معیارها، ارزش‌ها و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی با هدف زمینه‌سازی برای تداوم بخشی به این ارزش‌ها در دنیای معاصر توسط معاونت میراث فرهنگی با همکاری نهادهای علمی و آموزشی کشور، به میزبانی شهر بم برگزار می‌شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5941275/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان