اعطای جایزه سال معماری ایران به بهترین پروژه های معماری  – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شانزدهمین سال جایزه معماری ایران با حضور هیأت داوری پیش از ظهر امروز در خانه شعر و ادبیات برگزار شد.

وی گفت: سال‌ها روی جایزه معماری کار کردیم همیشه توجه پروژه‌ها فقط به فضا بود و باید به معماری داخلی توجه می‌شد بعد از چند سال فقط به معماری پروژه معطوف شد اما گفتیم آن را تغییر داده نامش را معماری ایران گذاشتیم. اما امسال اینها را تفکیک کردیم و گفتیم پروژه معماری داخلی، شهر و منظر و حفاظت و مرمت و احیا را داشته باشیم و از ابتدا پروژه‌ها هر کدام در جای خود بررسی شود.

شهاب میرزاییان از معماران و داوران نیز بیان کرد: شاید از ۲۴ ساعت شبانه روز ۲۰ ساعت در فضای معماری می‌گذرد. ما همیشه می‌شنویم که معماری قدیمی ما با ارزش بوده است اما دیگر امتداد نداشته است هر چند که در دوره معاصر کارهای خوبی هم انجام می‌شود.

وی گفت: جوایزی که در حوزه معماری برگزار می‌شود اعتبارشان را از برگزار کنندگان و داوران می‌گیرند. امسال پروژه‌هایی که معرفی می‌شوند در فضای پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار می‌گیرد و آموزش در سطح بزرگ‌تری انجام خواهد شد. مهم است که بدانیم یک پروژه چه پرسشی مطرح کرده است.

وی افزود: خیلی وقت‌ها تأثیر پروژه‌های شهری را نادیده می‌گیریم امسال این اتفاق برعکس افتاده است اینکه چه پروژه‌ای چه پارامترهایی را در نظر گرفته در این دوره از مسابقه مهم است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6044877/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

در این برنامه، احمد زهادی دبیر این جایزه گفت: قرار است شانزدهمین دوره این جایزه در محورهای معماری، معماری منظر، معماری داخلی، حفاظت و احیا شهر و محله برگزار شود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان