اعلام جزییات طرح شورای شهر برای رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوسجزییات طرح شورای شهر برای رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس اعلام شد. – عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد ما این است که بلیت اتوبوس و مترو به صورت رایگان در اختیار مردم گذاشته شود. سیدمحمد آقامیری، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرد: خط 6 مترو تهران …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66336383/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان