اعمال افزایش نرخ تعرفه نظام مهندسی از امسال/ توقع افزایش 40 درصدی را داریمرییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه از امسال باید نرخ تعرفه نظام مهندسی افزایش پیدا کند و با میزان افزایش تاخیر اعلام می شود گفت: – انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی تعرفه را 40 درصد افزایش دهد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حمزه شکیب در مراسم رویداد ملی …
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030225380818898944/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%2F-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان