المان شهید گمنام در آزادشهر احداث می شود

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020336614349328384/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان