انتقاد معاون استاندار از آپارتمان سازی در قممعماری ایرانی اسلامی یک موضوع مهم است.سبک آپارتمان سازی آسیب های مختلفی ازجمله مباحث اجتماعی به دنبال داشته است. – از قم، مهدی متقیان ظهر امروز در همایش اعضای شوراهای اسلامی استان قم که به مناسبت روز ملی شوراها در سالن همایش های رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: …
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030228299052582912/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان