انواع سازه های فلزی و کاربرد آنها

قطعات فولادی دارای اشکال و مقیاس های کاملاً متنوع بوده که به وسیله حرارت یا سرما رول شده و برخی دیگر با جوش دادن پلیت های صاف یا خم شده به یکدیگر ساخته می شوند. جهت کارآمدی بیشتر این نوع از انواع سازه های فلزی، فرم سهمی گونه آن طوری طراحی می شود که شکل آن کاملاً نزدیک به فرم دقیق نمودار لحظه ای باشد. امروزه، این قلمرو، از شهرسازی گرفته تا معماری و طراحی صنعتی، تحت کنترل معماران است. معماری رومی تحت تأثیر معماری یونانی قرار گرفته و بسیاری از اجزای معماری یونانی در ساختمانهای رومی به کار رفتهاست. کار این شبکه های مستطیلی پشتیبانی از طبقات، سقف و دیوارها که همگی متصل به آن اسکلت هستند، خواهد بود. هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد دیداری مستقلاً تغییرپذیر است: فام، درخشندگی و پرمایگی فام، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسلهٔ رنگی (از قرمز تا بنفش) معادل با نور طول موجهای مختلف در طیف مرئی – مشخص میکند قرمز، زرد و آبی را فامهای اولیه مینامند و چون مبنای سایر فامها هستند، رنگهای اصلی نیز نام گرفتهاند.

شتاب زیادی در تعداد ساختمانهایی که به دنبال ساخت با معیارهای ساختمان سبز طراحی پایدار هستند، وجود دارد. معماران گاه بناهایی را با ایدههای شخصی طراحی میکنند و حتی میسازند، ولی بیشتر ساختمانها با توجه به نیازهای اجتماعی طراحی میشوند. بیشتر معمارها به این درخواستها به عنوان شرایط طبیعی یک مسیر هنری نگاه میکنند. همچنین قوانین و آییننامههای ساختمانی، تصمیمگیریهای معمار را محدود میکنند. همچنین میتوان چهار روش بنیادین در ساخت را نام برد. همچنین ثبات از بین رفته و تلویحاً نوعی تکان بصری ایجاد میکند. به عنوان مثال بسیاری از پرندگان ترجیح میدهند لانههای خود را بر روی شاخههای نرم و نازک درختان ایجاد کنند، چرا که هر چه شاخهها از انعطافپذیری بیشتری برخوردار باشند؛ احتمال شکستن آنها کمتر خواهد بود. کابل تاب دار، تحت شرایط فشار متقارن دارای ثبات بیشتری است زیرا کابل قابلیت تغییر شکل جهت تنظیم کردن خود با فشار خارج از مرکز را دارد. قدرت یک سازه فولادی معلق از شکل کابل های قوی تاب دار سهمی شکل حاصل می شود. این اسکلت از ستون های فولادی عمودی و تیرهای افقی I شکل که به صورت شبکه های مستطیلی ساخته شده اند تشکیل می شود.

تاریخ معماری. انتشارات لوتوس. ↑ بنه ولو، لئونارد، آشنایی با تاریخ معماری، ترجمه: دکتر علی محمد سادات افسری، ویراسته: دکتر رضا قیصریه، مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۸۱، صص ۲۱۵ تا ۲۱۸. ماهیت لایهای موجب میشود تا در فرمهای طبیعی، فقط عکسالعملهای کششی یا فشاری به وجود آید. در این نوع ساختار نیروهای خارجی و واکنش ها به این نیروها، فقط در ناحیه مفصل ها اعمال می شوند و منجر به ایجاد نیرو در اجزای کششی یا فشاری می شوند. فولاد در برابر حرارت زیاد، نرم می شود و تغییر شکل می دهد و در نتیجه تا حدودی ریزش می کند، به همین خاطر قاب فولادی احتیاج به مقاوم سازی دارد. سازه فولادی پوسته ای نوعی از انواع سازه های فلزی است که با شکل هندسی ویژه اش شناخته می شود. به کار می روند. این اندیشه که کار معماری، طراحی مصنوعات (ساختمانها) است؛ در جامعه ای معنا دارد که تدارک سیمای شهر، تقسیم شده و سلسله مراتبی باشد. اگر چه ساختمان های فلزی زیادی در جهان وجود دارند اما برخی به خاطر شکل و یا نوع خاص طراحی آن ها محبوبیت ویژه ای در جهان دارند. این مثلث ها دارای اجزاء مستقیم و صاف بوده که انتهای آن ها در مفصل ها به یکدیگر متصل شده اند.

در طراحی و ساخت این پل، تعادل بین دکل و دهانه با تلفیق بر اصول زیبایی شناختی به صورت غیر متقارن برقرار شدهاست، به گونهای که دکل و دهانه اصلی پل، هر یک عاملی برای نگهداری دیگری هستند. از این نوع سازه از انواع سازه های فلزی در ساخت عرشه پل، پل معلق و نیز در ساخت اسکلت سقف استفاده می شود. مورد استفاده قرار می گیرد. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با اُفت نیاز به خانهسازیهای انبوه، عملکردگرایان به تدریج مورد انتقاد قرار گرفتند. تیرهای فولادی با استفاده از پیچ و چفت پیچ دار به ستون ها متصل شده اند. به بیان ساده، سازه فولادی پوسته ای سازه ای با حجم فضایی مانند کره یا استوانه است که برای ساخت سیلوها و مخازن نگه داری سیالات در کارخانه ها و… سازه فولادی پوسته ای جسم صلب سه بعدی است که ضخامت آن در مقایسه با سایر ابعاد کم است. در ساخت و ساز از ترکیب مختلف فولاد استفاده میشود که قیمت میلگرد آلیاژی با توجه به این میزان ترکیبات تعریف میشود. معمار میتواند نقش یک مهندس را بازی کند اما نباید فراموش شود که هر یک از این دو حرفه، تعریف مشخصی دارند. فضای داخل معبد یا سلا به عنوان جا خزینه قرار میگرفت و معمولاً یک ردیف دیگر از ستون داشت.

در این روش تنها به تقلید از شکل پرداخته شده و به مبانی و اصول سازهای آن توجه نمیشود. علت وجود انحنای سهمی گونه در سازه فولادی معلق، مقاوم سازی این سازه در برابر فشارهای خارج از مرکز یا جانبی مانند فشار ناشی از باد یا ارتعاش و مانند آن است. اما در سازه فلزی قابی، برای ساخت طبقات، دیوارها و مانند آن از سایر متریال ها استفاده می شود. قاب فولادی یک تکنیک ساختمان سازی است که در آن از یک اسکلت فلزی استفاده می شود. یک معماری بومی در نروژ که خانه ای ساخته شده از چوب با ارتفاعی از سطح زمین میباشد. یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد، بررسی تأثیر متقابل رنگها است. یکی از نامهای عربی دریای مدیترانه نیز که در جنوب آسیای صغیر قرار دارد، «بحرالروم» به معنی «دریای رم» است. مصالح ساختمانی که مصریها از آن استفاده میکردند عمدتاً انواع سنگ معدن و سنگ گرانیت بودهاست که با قایقهای عظیم از طریق رود نیل به مصر آورده میشدهاست. در نظر ویتروویوس، ایستایی شامل معنای پایداری (به لاتین: Peranitas) نیز بودهاست.

مادامی که این رنگها با رنگهای خالص سفید و سیاه ترکیب شوند ایجاد بیشماری از رنگها و سایههای مختلف مینمایند. سازه فولادی معلق یکی دیگر از انواع سازه های فلزی است. یکی دیگر از انواع محبوب سازه های فلزی خرپاها هستند. برای درک توده و حجم معماری، باید گفت هنر از علم لطیفتر است. معماری، به عنوان تصور، طراحی، درک و ساختن (با توجه به شرایط)، تعریف میشود. در این حالت فولاد هم به عنوان تکیه گاه داخلی و هم به عنوان پوشش خارجی به کار رفته است. امروزه فولاد که همان آلیاژ ساخته شده از آهن و کربن است، با قابلیت های متعدد خود به یکی از کارآمدترین مصالح ساختمانی بدل شده است. سازه فلزی Steel Structure به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح در دنیای ساختمان سازی امروزین، عنوانی کلی برای انواع سازه های ساخته شده از فولاد است. معبد جایی برای زاهدان خدا بود و در آنجا مجسمهها، کلاه خودها و اسلحهها را به عنوان صدقه رها میکردند. در آنجا فرهنگهای ابتدایی نوسنگی در آناتولی، سوریه و عراق در حدود ۸۰۰۰ ق.م. جهت مقاوم سازی ستون ها، آن ها را با استفاده از سازه مقاوم در برابر آتش روکش می کنند. پروفیل فولادی رول شده یا بخشهای متقاطع ستون های فولادی، شکل حرف I را تشکیل می دهند.

بدون تأمل و تفکر در تأثیرات هنر، که بسیار گسترده و نامحسوس است، عموماً نمیتوان تأثیرات بیواسطه و محسوس علم را بر زندگی خود دریافت کرد. بوطیقهای معماری، آفرینش در معماری، جلد دوم: راهبردی محسوس به سوی خلاقیت معماری. آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط). این جابجایی عمده در معماری باعث شده تا در دانشکدههای معماری به موضوع محیط زیست بیشتر پرداخته شود. هنرمندانی که شیشههای رنگین خلق میکنند از رنگ برای خلق چنان محیطی معنوی و اسرارآمیز استفاده میکردند تا اندیشههای پرستش کنندگان را بر دوش شاهین معنویت به پرواز درمیآورند. بسیاری از توسعه دهندگان تحصیل کرده امروزی، که در تأمین مالی ساخت ساختمانها شرکت دارند، به جای راه حلهای هزینه محور فوری، راه حلهای طراحی دوستدار محیط زیست و پایدار را تشویق میکنند. هیچگاه، نظریههای طراحی محیط، از یافتههای رشتههای علمی دیگر و مبانی که برای شناخت ویژگیهای محیط و چگونگی عملکرد آنها فراهم میآورند؛ بینیاز نبودهاند. پنجرهها و مبلمان با زمینه رنگ و سایز متوسط در مبلمان و پنجرههایی با سایز بزرگ شاهد آن هستیم که رنگ آنها با یکدیگر مخلوط میشود و از لحاظ تأثیرگذاری بر محیط غالب خواهند شد.

بارها عنوان کردهاند که یک بنای کارکردی و ایستا ذاتاً زیبا و مطلوب است و معماری باید تنها به عنوان شاخهای از مهندسی شناخته شود. همانگونه که معماری رابطهای مشخص با هنرهای زیبا دارد، رابطهٔ مشخصی هم با مهندسی دارد. در این نوشتار با کاربردها، مزیت ها و انواع سازه های فلزی به تفصیل آشنا خواهید شد. علت محبوبیت روزافزون انواع سازه های فلزی به ویژگی ها و برتری های آن ها نسبت به بتن و مثل آن مربوط می شود. سازه فولادی پوسته ای چگونه ساخته می شود؟ سازه فولادی قابی، سازه فولادی پوسته ای، سازه فولادی معلق و سازه فولادی خرپا از اصلی ترین انواع سازه های فلزی به حساب می آیند. ضرورتاً یک سازه فولادی پوسته ای با استفاده از دو روش ایجاد می شود؛ یکی ابتدائا شکل دادن به سطح میانی پلیت بهعنوان یک سطح یک بار یا دو بار خم شده و یا با استفاده از اعمال بار و فشاری که با پلیت تولیدکننده فشار زیاد، هم صفحه است. بلافاصله پس از جنگ جهانی اول، معماران پیشگام مدرن به دنبال ایجاد سبکی کاملاً جدید و مناسب برای نظم اجتماعی و اقتصادی جدید پس از جنگ بودند که بر تأمین نیازهای طبقات متوسط و کارگر متمرکز بود.

شما می توانید اساساً یک ساختمان داشته باشید که همه آن از فولاد ساخته شده باشد. این قابلیت در کابل باعث فشار ثانویه در سطح افقی و تغییر شکل بیشتر می شود. سازه فولادی معلق به سازه های با سطوح افقی گفته می شود که در آن ها طبقات با استفاده از کابل های آویزان شده سهمی شکل با قدرت زیاد پشتیبانی می شوند. ویژگی های فولاد مانند استحکام و در عین حال قابلیت شکل دهی آسان، چکش خواری، پذیرش جوش، خاصیت فنری و الاستیکی آن به همراه ویژگی های جذاب هر یک از انواع سازه های فولادی، رمز گرایش زیاد به این نوع سازه ها است. دایره سمبل روح است که در درون خود همواره در حال حرکت است. زمانی که مدرنیسم در معماری شکل گرفت، این کار یک حرکت آوانگارد با زیرلایههای زیبایی شناختی، اخلاقی، فلسفه ای محسوب میشد. تاریخ معماری به زمانی بر میگردد که آدمی برای زندگی مجبور به ساخت سرپناه برای خویش بود.

سازه های فولادی دارای انواع متنوعی بوده و از انواع سازه های فلزی می توان به سازه قابی که با استفاده از تیرها و ستون ها ایجاد می شود، سازه شبکه ای که شامل سازه فولادی مشبک و گنبدی است، سازه از پیش تقویت شده، سازه خرپا که با استفاده از میلگرد و اجزاء مثلثی شکل ایجاد می شود، سازه طاقی شکل، پل کمانی شکل، پل تیری، پل کابلی، پل معلق و پل سایت dr-architecture خرپایی اشاره کرد. ساختمان های فلزی برای مقاصد مختلفی ساخته می شوند مانند انبار، کارگاه و حتی منزل مسکونی. از این نوع از انواع سازه های فولادی می توان جهت ساختمان های با ارتفاع زیاد مانند ساختمان های چند طبقه و آسمانخراش ها، ساختمان های صنعتی، انبار، ساختمان مسکونی و سازه های موقت استفاده کرد. از ویژگی های انواع سازه های فولادی می توان به استحکام بسیار زیاد در برابر کشش و فشار، عمر طولانی، قابلیت مقاوم سازی بیشتر و تعویض راحت تر، انتقال فشار لرزه ای کمتر به ساختمان هنگام زلزله، نصب آسان، قابلیت از پیش ساخته شدن، خاصیت ارتجاعی و کیفیت یکنواخت انواع سازه های فولادی اشاره کرد. از شکل های رایج قطعات فولادی می توان به HSS، مدل کانالی، زاویه دار و تیرهای I شکل اشاره کرد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان