اهمیت معماری اسلامی نما های ساختمان ها در پایتخت | به گزارش

وی درباره صنعت دفاعی کشور ادامه داد: پدافند های امروز ایران پهپاد های آمریکایی را نیز ساقط می کند و توان ما در صنعت دفاعی افزایش بسیاری یافته است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر اظهار کرد: در ارتباط با نما های ساختمان، – رییس شورای شهر تهران گفت: متأسفانه روش غربی ها ادامه یافته و کمیته های نما تلاش می کنند تا به سمت معماری ایرانی و اسلامی حرکت کنند.

کلید واژه ها: رییس شورای شهر تهران – شورای شهر – شورای شهر تهران – رییس شورای شهر – جلسه شورای شهر – شهر تهران – معماری ایرانی – شورای – ساختمان – صنعت دفاعی – مهدی چمران – معماری – اسلامی – خبرگزاری – تهران – ایران – ادامه – اجتماعی – غربی ها – معماری اسلامی – هفتمین – رییس – ایرانی – ارتباط – گزارش – دفاعی – کمیته – چمران – گروه – مهدی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64758844/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر اظهار کرد: در ارتباط با نما های ساختمان، متأسفانه روش غربی ها ادامه یافته و کمیته های نما تلاش می کنند تا به سمت معماری ایرانی و اسلامی حرکت کنند.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان