ایرج کلانتری؛ پرواز معمار فرودگاه امام

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66902230/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان