ایستگاه اتوبوس همراه با معماری ایرانی

منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64520009/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان