این شهر ایران، شهر جهانی موسیقی است

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020746345337348096/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان