بازار تاریخی و متقارن اراک + فیلم

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021000730164318208/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان