بازار سنندج نمادی از معماری ایرانی اسلامی/ لزوم حفظ و نگهداری از ابنیه تاریخی

منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64898437/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%2F-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان