بازدید خبرنگاران قزوینی از پروژه های شهر محمدیه  | برنامه

وی افزود: سال گذشته 130 هزار مترمربع از سطح شهر محمدیه را آسفالت کردیم و در سال جاری در حال انجام روکش 220 هزارمتر مربع از آسفالت خیابان های این شهر هستیم، در حال حاضر روزانه 400 الی 500 متر مربع آسفالت ریزی انجام می شود.

محمد پیری در جریان این بازدید اظهار کرد: گلزار شهدای شهر محمدیه 15 سال پیش احداث شده بود و نیاز به مرمت داشت که از سال گذشته برای مرمت و بازسازی این پروژه اقدام شد، در بازسازی این گلزار شهدا از سبک معماری ایرانی اسلامی استفاده شده است.

– ایسنا/قزوین برنامه بازدید از پروژه های شهر محمدیه در استان قزوین یکشنبه 15 مرداد با حضور شهردار محمدیه و خبرنگاران قزوینی برگزار شد.

برنامه بازدید از پروژه های شهر محمدیه در استان قزوین یکشنبه 15 مرداد با حضور شهردار محمدیه و خبرنگاران قزوینی برگزار شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، امروز 15 مرداد 1402 خبرنگاران قزوینی به همراه محمد پیری، شهردار محمدیه از پروه های شهر محمدیه بازدید کردند.

تلاش برای تبدیل محمدیه به شهر بدون جوی شهردار محمدیه با اشاره به اینکه در تلاش هستیم محمدیه را به شهر بدون جوی محمدیه، تأکید کرد: در محمدیه پروژه لوله گذاری 6 هزار متر انجام شده است، از لوله 1800 متر استفاده کردیم که این لوله چند مزایا دارد از جمله افزوده شدن به عرض خیابان، بهبود عبور و مرور، ارتقای بهداشت عمومی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020569609118478336/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%87%C2%A0

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان