«باغ اکبریه» از معماری اصیل ایرانی تا ثبت جهانی | سپیده قلندری

این باغ شامل چند عمارت از جمله عمارت مرکزی است که با عملکرد تشریفات و پذیرایی از مهمانان که هسته مرکزی باغ نیز به حساب می آید.

در حال حاضر بخش احداث شده در اوایل دوره قاجار، به عنوان کتابخانه فعال است و از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده به عنوان موزه باستان شناسی و مردم شناسی استفاده می شود.

سپیده قلندری اسفدن 4 فروردین 1402 / 11:33 باغ اکبریه بیرجند نمونه اصیلی از معماری ایرانی است.

ویژگی های منحصر به فرد باغ اکبریه باعث شد تا در کنار چند باغ دیگر دیگر از کل کشور در قالب یک پرونده زنجیره ای در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد کرده که باعث بقا و پویایی بستر طبیعی منطقه شده است.

احداث باغ در زمین شیب دار، وجود خطوط راست در طراحی و ساخت عمارت در بلندترین قسمت فضای باغ و همچنین ایجاد جوی آب دائمی و وجود درخت هایی قدیمی با عمر بیش از 100 سال، از عوامل این ثبت جهانی است.

موزه خصوصی سکه نیز که نشان دهنده سکه های رایج در دوران های مختلف است، بخش های مختلف موزه ای باغ جهانی اکبریه بیرجند را تشکیل می دهند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020106752006410240/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

ساخت این مجموعه از اوایل دوره قاجار تا اواخر آن دوره و در چند مرحله انجام شده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان