باغ اکبریه بیرجند، گشتی در معماری اصیل ایرانی | باغ اکبریه

این مجموعه نیز مانند سایر باغ های ایرانی نشانی از زیبایی و به کار گیری عوامل طبیعی در معماری بوده است.

خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد کرده که باعث بقاء و پویایی بستر طبیعی شده است.

– ساخت این مجموعه از اوایل دوره قاجار تا اواخر آن دوره و در چند مرحله انجام شده است و ویژگی های منحصر به فرد باغ اکبریه باعث شد تا در کنار چند باغ دیگر در قالب یک پرونده زنجیره ای در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

  باغ اکبریه بیرجند در آغاز سده 14 هجری قمری، در 3 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند قرار داشته است ولی به علت توسعه شهر، اکنون در انتهای خیابان معلم بیرجند قرار دارد.

باغ اکبریه بیرجند، نمونه اصیلی از معماری ایرانی است.

دوم اینکه با دیوارهای بلند محصور است و سوم در داخل باغ عمارت تابستانی و استخر آب قرار گرفته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030107217654874112/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

باغ ایرانی سه ساختار و طراحی منحصربه فرد دارد؛ نخست اینکه در مسیر عبور جوی آب قرار دارد.

خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد کرده که باعث بقا و پویایی بستر طبیعی منطقه شده است.

به لحاظ کارکرد سیاسی مهمترین مجموعه ی حکومتی شهر بیرجند به شمار می رفته و به نوعی مقر حکومت چند تن از امرای خاندان علم از جمله”محمد ابراهیم خان شوکت الملک” و “اسدالله علم” بوده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان