با یارانه 19 ماه می توانید به این شهر سفر کنید! + جدول قیمت تورها

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020331466822948864/%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان