ببینید | اظهارات عجیب ضرغامی درباره نابودی معماری ایران بعد از انقلاب | حق را می گویم و هزینه اش را می دهم

کلید واژه ها: بعد از انقلاب – معماری ایران – انقلاب – معماری – معماری ایرانی – قبل از انقلاب – ضرغامی – وزیر گردشگری – میراث فرهنگی – ایران – اظهارات – گردشگری – فرهنگی – اسلامی – نابودی – ایرانی – هزینه – ادامه – میراث – دچار – گویم – وزیر – عجیب – مساجد – رعایت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64763935/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

– ببینید اظهارات عجیب ضرغامی درباره نابودی معماری ایران بعد از انقلاب حق را می گویم و هزینه اش را می دهم ” ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی گفت: قبل از انقلاب معماری ایرانی – اسلامی دچار تغییراتی شد و این بهم ریختگی بعد از انقلاب نیز ادامه داشت.

متاسفانه برخی مساجد را می بینیم که اصول مسجدسازی در آن رعایت نشده است و معماری بهم ریخته ای دارد.

ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی گفت: قبل از انقلاب معماری ایرانی – اسلامی دچار تغییراتی شد و این بهم ریختگی بعد از انقلاب نیز ادامه داشت.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان