ببینید | بهره برداری از ایستگاه های خط 6 و 7 تهران با معماری ایرانی

منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020748298938818560/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان