ببینید | تهران بی هویت است!/ صحبت های خبرساز زاکانی روی آنتن زنده درباره معماری پایتختزاکانی شهردار تهران در گفتگو با برنامه صف اول گفت:هم اکنون سعی می کنیم معماری ایرانی در ایستگاه های اتوبوس و مترو گنجانده شود، در آخرین ایستگاه مترو که افتتاح کردیم کاملا معماری ایرانی مشهود و بسیار چشم نواز است. – ببینید تهران بی هویت است!/ صحبت های خبرساز زاکانی روی آنتن زنده درباره معماری پایتخت زاکانی شهردار تهران در گفتگو با برنامه صف اول گفت:هم اکنون سعی می کنیم معماری ایرانی در ایستگاه های اتوبوس و مترو گنجانده شود، در آخرین ایستگاه مترو که افتتاح کردیم کاملا معماری ایرانی مشهود و بسیار چشم نواز است.
منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65111498/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21%2F-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان