ببینید | زاکانی: معماری تهران بی هویت است | معماری اختصاصی پایتخت در راه است

– ببینید زاکانی: معماری تهران بی هویت است معماری اختصاصی پایتخت در راه است” زاکانی شهردار تهران در گفتگو با برنامه صف اول گفت: هم اکنون سعی می کنیم معماری ایرانی در ایستگاه های اتوبوس و مترو گنجانده شود، در آخرین ایستگاه مترو که افتتاح کردیم کاملا معماری ایرانی مشهود و بسیار چشم نواز است.

کلید واژه ها: معماری ایرانی – معماری – ایستگاه – زاکانی – ایرانی – ایستگاه مترو – شهردار تهران – تهران – مترو – اختصاصی – اتوبوس – افتتاح – پایتخت – برنامه – شهردار – گفتگو – آخرین – کنیم – هویت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65108800/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%26%23124%3B-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

زاکانی شهردار تهران در گفتگو با برنامه صف اول گفت: هم اکنون سعی می کنیم معماری ایرانی در ایستگاه های اتوبوس و مترو گنجانده شود، در آخرین ایستگاه مترو که افتتاح کردیم کاملا معماری ایرانی مشهود و بسیار چشم نواز است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان