برج آزادی، نماد ایران مدرن: گشتی در تهران

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100555042162688/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%3A-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان