برنامه های شهرداری در راستای نمای ساختمان ها/ ساخت نما رومی در ساختمان ها ممنوع شدموضوع معماری ایرانی اسلامی یکی از اولویت های شورای ششم و شهردار تهران است. – حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه جامعه خبرگزاری آنا، درباره برنامه های شهرداری در راستای اجرای نمای ایرانی اسلامی اظهار کرد: موضوع معماری ایرانی اسلامی یکی از اولویت های شورای ششم و شهردار تهران است. معاون شهردار تهران بیان کرد: در حال حاضر در داخل نما ی ساختمان های تهران به صورت جدی موضوع نمای معماری اسلامی را به ویژه در ساختمان های مدنظر کنترل می کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد و اجازه ندادن نسبت به ساخت نماهای رومی گفت: برنامه ریزی کرده ایم که به هیچ عنوان از معماری های غیر ایرانی در نمای ساختمان ها استفاده نشود. انتهای پیام/
منبع خبر: آنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65617532/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان