برگزاری جشن 20سالگی خواهرخواندگی با سن پترزبورگ سال 1403

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020813223709134848/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان