برگزاری مسابقه طراحی محله الگو در شهر تهران | سازمان نوسازی

سازمان نوسازی شهر تهران مسابقه طراحی محله الگو را برگزار می کند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری آریا،سازمان نوسازی شهر تهران تصمیم دارد با نظر نخبگان و متخصصان حوزه مسکن، مسابقه طراحی محلات الگو را با رویکرد ایجاد محلات متمرکز با نگاه معماری ایرانی اسلامی، تعیین قلمرو و فضای مشخص با تامین خدمات مورد نیاز و جلوگیری از سفر های غیر ضروری، برگزار کند.

ir شرایط مسابقه را مطالعه و با دریافت فرم ثبت نام در این مسابقه شرکت کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66463888/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

کاهش ترافیک و آلودگی هوا، تعریف فضا های جمعی و تعاملی مشترک در مقیاس های مختلف و تامین حیاط در طبقات، نورگیری، اشراف نبودن به فضاها، معماری سبز و استفاده از انرژی های نو، کیفیت و سرعت اجرا دیگر رویکرد هایی است که در اجرای این مسابقه مد نظر است.

علاقمندان، متخصصان، طراحان شهری در این حوزه می توانند با مراجعه به وبسایت سازمان نوسازی شهر تهران بخش فراخوان این وب سایت به آدرس

– خبرگزاری اریا-سازمان نوسازی شهر تهران مسابقه طراحی محله الگو را برگزار می کند.

tehran.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان