برگزاری مسابقه طراحی محله الگو در شهر تهران | سازمان نوسازی

سازمان نوسازی شهر تهران مسابقه طراحی محله الگو را برگزار می کند.

tehran.

– خبرگزاری اریا-سازمان نوسازی شهر تهران مسابقه طراحی محله الگو را برگزار می کند.

کاهش ترافیک و آلودگی هوا، تعریف فضا های جمعی و تعاملی مشترک در مقیاس های مختلف و تامین حیاط در طبقات، نورگیری، اشراف نبودن به فضاها، معماری سبز و استفاده از انرژی های نو، کیفیت و سرعت اجرا دیگر رویکرد هایی است که در اجرای این مسابقه مد نظر است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری آریا،سازمان نوسازی شهر تهران تصمیم دارد با نظر نخبگان و متخصصان حوزه مسکن، مسابقه طراحی محلات الگو را با رویکرد ایجاد محلات متمرکز با نگاه معماری ایرانی اسلامی، تعیین قلمرو و فضای مشخص با تامین خدمات مورد نیاز و جلوگیری از سفر های غیر ضروری، برگزار کند.

ir شرایط مسابقه را مطالعه و با دریافت فرم ثبت نام در این مسابقه شرکت کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011007724820015104/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86علاقمندان، متخصصان، طراحان شهری در این حوزه می توانند با مراجعه به وبسایت سازمان نوسازی شهر تهران بخش فراخوان این وب سایت به آدرس

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان