بلیت مترو رایگان شد؟ + جزییات

منبع خبر: گشتنی نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66338463/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان