بلیت مترو و اتوبوس رایگان شد!/ رایگان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیدعضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران گفت:پیشنهاد ما این است که بلیت اتوبوس و مترو به صورت رایگان در اختیار مردم گذاشته شود. – سیدمحمد آقامیری، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگاران ظهار کرد: خط 6 مترو تهران 2 قسمت دارد که کامل نیست و انشالله قرار …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66336032/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21%2F-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان