بلیت مترو و اتوبوس رایگان شد!/ رایگان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66336032/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%21%2F-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان