بمناسبت 4 مرداد / روز بزرگداشت شیخ صفی الدین اردبیلی | مجموعه

کلید واژه ها: بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی – فهرست میراث جهانی یونسکو – اردبیل – صفی الدین – میراث جهانی یونسکو – معماری ایرانی – منحصربه فرد – میراث جهانی – جهانی – ایران – ثبت جهانی – بزرگداشت – آثار ملی – اسماعیل – محل دفن – معماری – خانقاه – میلادی – ایرانی – یونسکو – مرداد – میراث – قرار – دوره – بقعه – صاحب – میان – صفوی – آثار


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64491915/%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C

– این مجموعه منحصربه فرد در سال 1310 در میان آثار ملی ایران قرار گرفت و تنها اثر ثبت جهانی اردبیل به شمار می رود که در سال 2010 میلادی (1389 هجری شمسی) در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

مجموعه خانقاه و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی شاهکاری از هنر و معماری ایرانی محسوب می شود که محل دفن شیخ صفی، شاه اسماعیل و تعدادی از صاحب منصبان دوره صفوی است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان